RA052 Škoda PA-II Želva 1/35 - připravujeme nový celoresinový model

Pro výstavu E-day 2014 připravujeme novinku - celoresinový model pancéřového československého vozu Škoda PA-II Želva. Model v měřítku 1/35 vzniká pod šikovnýma rukama našich mástrařů a 3D designerů, zařazen bude do serie RA. Část modelu je navrhována ve 3D,  část vzniká ručně. Kromě odlitků bude model obsahovat obtisky a lepty.

Na masteru se usilovně pracuje.

Rozpracovaný master Želvy uprostřed, vlevo mástrařova šikovná ruka.

Komentáře