Letov Š.328 výlisky trupů

Na přiložených fotografiích lze viděti trupů zvědných, těžkých stíhacích a lehkých bombardovacích Letovů Š.328. Výlisky A1 jsou určeny pro modely I. a II. výrobní serie, trupy označené A2 pak pro III. a vyšší výrobní serie. Zatím co trup A1 jest vybaven na hřbetu trupu karoserií plechovou, trup A2 verzí pozdějších hřbet trupu překližkový s plátěným potahem má..... Na fotografiích možno viděti i vnitřní konstrukci plaňkovou, plátěný potah vypínající.
 Trupy tyto určeny jsou oba pro modely Special Hobby v měřítku dvaasedmdesátinovém........
rám A1 jest vpravo a rám A2 jest vlevo

karosérie plechová, dřívější 

průhyb plátna jest jemný, přesto však znatelný

trup A2 se hřebem překližkovým a potahem plátěným

i zde jest plátno umně provedeno, jak na ploše svislé....

tak ploše vodorovné, trup nevyjímajíce

vnitřní konstrukce plaňková, neb karoserie plátno vypínající, zde z jedné

a zde z druhé strany

Komentáře