Pozdrav ze Švýcarska - postavené modely Beata Gysiho

 Napsal nám švýcarský modelář Beat Gysi a poslal nám fotografie svých postavených modelů. Rádi fotografie uvěřejňujeme. Jde o modely SH72137 Folland Gnat F Mk.I, SH72113 Fokker D.XXI
"4. Sarja" a SH72253 Ki-43 Oscar Armée de l Air (tento model je již vyprodán).
Komentáře