SH72325 Arado Ar 96A "German, Slovak and Hungarian Trainer" 1/72

    Na konec tohoto roku připravujeme model Arada Ar 96, v rané verzi A s motorem Argus As-10. Je zajímavé, že této verze vzniklo v předvečer druhé světové války více než 300 kusů. Ar 96A sloužily nejprve v Luftwaffe, ale po rozběhu výroby verze Ar 96B (vyrábíme dvě krabičkové verze SH72312 a SH72315) byly prodány Slovenským vzdušným Zbraním a hlavně Maďarskému královskému letectvu.
   Pokud někomu připadá, že je model podobný výliskům Ar 96B, tak se plete. Model je lisován z úplně nové formy. Je to dáno tím, že Arado Ar 96A mělo oproti pozdější verzi Ar 96B jinou polohu křídla vůči trupu (respektive zabudování těžšího a silnějšího motoru As-410 do Ar 96B si vyžádalo posun těžiště). Náš model obsahuje oba typy vrtulí a ostruhové kolečko bez a s krytem. Obtisky nabídnou dva německé stroje (jeden s civilní imatrikulací), dva maďarské stroje (v raném a pozdějším zbarvení ) a slovenský stroj.


 

Komentáře