SA35001 kanón 3,7 cm KPUV vz.37 a SA35002 75 mm horský kanon vz.15 - obrázky na krabičky

Máte-li pocit, že od té doby, kdy jsme oznámili, že připravujeme modely SA35001 kanón 3,7 cm KPÚV vz.37 a SA35002 75 mm horský kanón vz.15 v měřítku 1/35 se nic neděje, je to omyl. Klid okolo těchto modelů je jen zdánlivý a pod povrchem to vře. Jedním z důkazů tohoto vření jsou i obrázky na tyto připravované modely od našeho dvorního malíře Standy Hájka.
SA35001

SA35002

Komentáře