SH72337 A-20B/C Boston with UTK-1 - lepty a čiré díly

   Sice nejvíce času nám momentálné zabírá finiš Tempestu, tak pracujeme usilovně i na dalśích projektech. Jedním z nich je sovétský Boston s věží UTK-1. Čiré díly, které budou hlavní odlišností této verze již lisujeme. Lepty pro exterier i interier věže jsou již také nakresleny.
   Druhým takovým projektem je Bücker Bü 181 Bestmann 1/48. I čiré díly pro tento model lisujeme.
Komentáře