spolupráce se s dětskou sekcí SMČR - sponzoring žákovských kategorií na soutěžích / děčínský Minimax 11.2.2017

Názory na SMČR a fungování této organizace se mezi modeláři různí. Jestli ale něco v sekci stavitelů plastikových modelů v SMČR funguje, tak je to péče o žáky a dorost. Té se věnuje Petr Šámal a to s plným nasazením. Jako firma vyrábějící plastikové modely to samozřejmě vítáme. P. Šámal se na nás obrátil již vloni a dohodl, že sponzorsky podpoříme účast žáků a dorostu z DDM na modelářských soutěžích. I když spolupráce již běží delší dobu, tak až nyní se fotografiemi vracíme k poslední soutěži, děčínskému Minimaxu (11.2.2017) kdy byli oceněni dva mladí modeláři Vilém Raška a Miroslav Culek, oba z DDM Dobrovice a dokonce jedna modelářka, Magdaléna Karásková z DDM Praha 9 Prosek.
A.R.


Komentáře