první boxart pro serii modelů P-40 Warhawk/Kittyhawk 1/72 (SH72367)

Standa Hájek nám poslal první z boxartů pro modely P-40 Warhawk / Kittyhawk 1/72, které připravujeme. Modely budou lisovány z kovových forem a byly zkonstruovány ve 3D. Pro první boxart jsme vybrali letoun britského esa Nevilla Duka. Ten dosáhl na Kittyhawcích šesti sestřelů z celkově dvaceti sedmi jistých dosažených.
A. R.

Komentáře