RA058 1/35 German WWI 25cm schwerer Minenwerfer / Heavy Mortar– All Resin kit - připravujeme další zbraň z I. sv. války

Další dělostřeleckou zbraní odlévanou CMK v řadě RA bude těžký německý minomet z I. sv. války. Tak, jako u předchozích modelů zbraní z I. sv. války, byl model zkonstruován ve 3D s důrazem na maximální detailnost a master vytištěn na nejlepší dostupné 3D tiskárně. Na trh přijde tento model v průběhu měsíce října.
A. R.

Komentáře