SH32067 Yakovlev Yak-3 "Normandie-Niemen" 1/32 Hi-tech Kit - postavený model od Daniela "Skřivana" Křivánka

Dostal jsem fotky modelu Jak-3. Model postavil Daniel "Skřivan" Křivánek, jeden z moderátorů Modelfora. Jak se mu model povedl můžete posoudit na fotografiích.
A.R.
Komentáře