SH72162 Short Sunderland - zkušební výlisek poloviny křídla

Sice se některým modelářům, hlavně na Facebooku, může zdát, že projekt Sunderland spí, ale opak je pravdou. Je to prostě jen komplikovaný projekt a my se nemůžeme soustředit jen na něj. Naši nástrojáři vyzkoušeli jednu z forem na křídlo Sunderlandu. Zkušební výlisek vidíte na fotografiích. Ještě budeme upravovat povrch výlisku a musíme vyzkoušet pasování křídla do trupu. Pokud to bude bez problémů, tak se Sunderlandu dočkáte v příštím roce.
A. R.


Komentáře