SH72162 Sunderland - výlisek levé poloviny křídla a SH72340 Blohm Voss BV 155 - výlisek křídla

Naše nástrojárna a lisovna jede před vánoci naplno. Nástrojárna připravila dnes ke zkouškám formy s levou polovinou křídla pro Short Sunderland 1/72 a křídlo pro připravovaný Blohm Voss BV 155. V lisovně obě formy lisaři nasadili a tak si můžete prohlédnout na fotografiích Jindry Ráčka.
A.R.


Komentáře