Připravujeme na březen modely SH72327 Dornier Do 27 a SH72386 Mirage F.1EQ/ED

Finišujeme na modelech SH72327 Dornier Do 27 a SH72386 Mirage F.1EQ/ED. Oba modely budou mít malou planžetu leptů, u Dornieru to budou specifické antény pro belgický marking a u Mirage antény IFF sovětsého typů, kterými byly vybaveny irácké stroje. Mirage navíc bude mít plastový rámeček s nádrží Bagdad type a resinový závěsník s raketou Exocet.
A.R.


Komentáře