SH48194 AF-3S Guardian - návrh obtisků

Pro AF-3S připravujeme obtisky. Ty jsou rozloženy vzhledem k velikosti na dva aršíky. Vždyť také Guardian byl největším jednomotorovým letounem s pístovým motorem, který kdy standardně operoval z palub letadlových lodí. Pokud se Vám zdá, že jeden z výsostných znaků se nám podivně roztekl, tak vězte, že jde o záměr. Znak byl umístěn na trupu v místě, kde byla namontován kryt sondy magnetických anomálií. Je to vidět i na půvabném titulním obrázku připravované stavebnice...
A.R.

Komentáře