Special Hobby připravuje modely Mirage III/5/Nesher..... 1/72 - II.

Jak jsem slíbil, pokračuji v představování projektu Mirage III. Na přiložených obrázcích si můžete prohlédnout Mirage IIIE a průzkumnou Mirage IIIR. U Mirage IIIE počítáme s alternativními díly jednotlivých hlavních uživatelů. Ale podobné je to s verzí IIIR. I zde se počítá s alternativními díly pro jednotlivé subverze.
A.R.Komentáře