Special Hobby připravuje modely Mirage III/5/Nesher..... 1/72 - III.

Poslední série obrázků ukazuje verze Mirage 5 různých variant a švýcarské Mirage IIIS a RS. Ty máme připraveny jak v původní konfiguraci, tak s canardy. Pro modely řady Mirage III/5 počítáme s bohatou výzbrojí. Ta bude pro různé varianty různá, podle určení. Celkový přehled navržené výzbroje je na posledním obrázku.
A.R.

Komentáře