SH48170 Siebel Si 204D - pedály

Vzhledem k určitým nejasnostem okolo lepení pedálů a jejich pasování ve stavebnici Si 204 v recenzní stavbě na Nymburském fóru jsem se rozhodl ukázat na několika fotografiích správný postup lepení pedálů. Při dodržení postupu dle návodu pedály pasují...
A. R.

Komentáře