SH72345 SMB-2 Super Mystère 'Sa’ar – Israeli Storm in the Sky' - postavený model od Martina Pfeifera

Martin pro nás postavil SMB-2 Super Mystère 'Sa’ar – Israeli Storm in the Sky', model ze stavebnice SH72345. Společně s dalšími modely bude vystaven na našem stánku v Norimberku na Veletrhu modelů a hraček. Případné zájemce tímto zvu. Najdete nás v hale 7, stánek E52.Komentáře