připravujeme v řadě CMK - 7448 B-25G Mitchell Conversion Set a PLT259 CAC CA25 Winjeel

   V září dáme na trh mimo jiných výrobků také resinovou konverzi 7448 B-25G Mitchell 1/72. Ta je určena pro model firmy Airfix. Nabídne nejen resinový odlitek nosu s kanonem ráže 75,mm, ale odlitky změněného pilotního prostoru, doplněné lepty. Dva aršíky obtisků (kvůli velikosti krabičky) nabídnou dva stroje USAAF.
   Dalším zajímavým výrobkem bude celoresinový model cvičného stroje RAAF CAC Ca-25 Winjeel 1/48. Model řady PLT bude obsahovat resinové díly, odlitky z bílého kovu (nohy podvozku), lepty a obtisky pro čtyři varianty zbarvení.
Komentáře