Krabičky v tisku...

 Momentálně nám v tiskárně tisknou směs krabiček. Jde o starší věci, které potřebujeme dotisknout, promíchané novinkami. Časově nejbližší novinkou bude SA72019 Sd.Kfz 250/1 Ausf A. 
Komentáře