SH72270 Ki-54 Hickory 1/72 a SH48215 SIAI-Marchetti SF.260EA/D 1/48 - fáze frézování.

 Pro připravovaný model SH72270 Ki-54 Hickory máme čiré díly nalisované, formy velkých dílů hotové a již nám zbývá dodělat jen formu drobných dílů. tak se frézuje. Spolu s ní je připravována vysoká kabina pro pozdější verze SIAI-Marchetti SF.260EA/D 1/48. Nízkou původní kabinu již máme...


Komentáře