Model jako za groš kudla - Messerschmitt Me 209 1/72 od Tomasze Franase

 Když jsem uviděl fotografie postaveného modelu SH72138 Messerschmitt Me 209V-1, které nám poslal polský modelář Tomasz Franas, tak mne hned napadlo staré české rčení o groši a kudle. Vždyť také Tomasz ukazuje pomocí groše, jak je rekordní Messerschmitt velké, respektive malé letadlo. Za fotografie tohoto rychlostního speciálu moc děkujeme.

A.R.Komentáře