SH48218 L-4 Grasshopper 1/48 - model postavený Mathiasem Beckerem / Jet&Prop Magazine

 Dnes jsme dostali fotografie recenzní stavby modelu SH48218 L-4 Grasshopper od Mathiase Beckera. Model postavil v rámci recenze pro časopis Jet&Prop. Za fotografie povedeného modelu děkujeme.


Komentáře